VI SER TILL ATT MATAVFALL GÖR NYTTA - PÅ RIKTIGT

Bonbios cirkulära ekonomi

VÄXTNÄRING I ETT KRETSLOPP

Vi har skapat ett unikt koncept där all steg i värdekedjan ingår – från hantering av matavfall till produktion av ny växtnäring som används vid odling av grödor. Därmed skapar vi en cirkulär ekonomi.

Vår ambition är att utveckla lösningar där en hållbar livsmedelsproduktion alltid visar sig vara mer lönsam och effektiv än det motsatta.

Vårt team består av entreprenörer, forskare, trädgårdsodlare, ingenjörer och ekonomer, som alla arbetar tillsammans för att skapa cirkulära lösningar för framtiden.

VÅR HISTORIA

På Bonbio insåg vi att det fanns en fantastisk möjlighet att skapa nytt liv av den näring som finns i matavfall. Vi har utvecklat ett
koncept där matavfall och annat organiskt avfall behandlas och förädlas till organisk växtnäring som sedan i sin tur används till till att
hydroponiskt och yteffektivt odla upp nya livsmedel i moderna stadsodlingar.

Under 2020 gick Bonbios odlingsverksamhet samman med foodtech-bolaget Grönska Stadsodling som har en av Europas största
vertikala inomhusodlingar. Detta innebär en rad fördelar grundade i en delad vision om att göra staden cirkulär och självförsörjande
av närodlade grödor året runt.

Den delen av Bonbio som producerar växtnäring av matavfall kommer att fortsätta utvecklas inom moderbolaget Biond, ett
biogasbolag som ansvarar för hela kedjan, från hantering av matavfall till produktion av värdefull produkter för transport, industri,
lantbruk och konsumenter.