Cirkulär odling

Bonbio ser till att matavfall
gör nytta - på riktigt.

Så funkar det

Cirkulär odling är när matavfall blir till näring som i sin tur driver upp nya grödor. Håll utkik efter Bonbios näringsrika produkter i din närhet och följ vår utveckling här på hemsidan.

Produktion pågår

Bonbio Greens - Hållbara grödor

Bonbio Greens är våra bladgrönsaker som odlas vertikalt och hydroponiskt på organisk växtnäring från matavfall och annat organiskt avfall. Våra grödor växer utan att belasta jorden med onödiga transporter, utarma vår bördiga jord eller förbruka enorma mängder vatten.

Lokalproducerat. Ingen jord. Inga bekämpningsmedel. Upp till 90% mindre vattenförbrukning. 100% förnybar energi.

Bonbio Nutrients - Cirkulär växtnäring

Kärnan i cirkulär odling är den organiska växtnäring som förädlats av Bonbio - ett resultat av flera års forskning och utveckling. Bonbio Nutrients tillverkas helt utan fossila bränslen och är producerad av matavfall och annat organiskt avfall. Näringen kan användas både för hemmaodling och för storskalig produktion av växter och grönt.

Innovation pågår - Miljövänligt och näringsrikt

Bonbio är innovation och forskning kring den cirkulära ekonomin och bioekonomi. Vår strävan är att hitta lösningar inom livsmedel, odling och företagande som ger vinster både för företagen och planeten. Just nu forskar vi inom området superfood - livsmedel med extra hög näringstäthet. Vidare kommer vi utforska hållbart producerade proteiner och alger.

Aktuellt

Pressrelease: Bonbio samarbetar med Helsingborgs Stad & H22

Bonbio inleder ett samarbete med Helsingborg stad kring cirkulär stadsodling. H22 – A Smarter City är Helsingborgs stads stora satsning på innovation och hållbar stadsutveckling. Bonbios roll i samarbetet är att bidra med expertis inom cirkulär stadsodling. Genom att förse stadens verksamheter med cirkulära närproducerade grödor kan såväl klimatpåverkan som matsvinnet minska.

Fler nyheter