Bonbio medverkar på IKEA One Home, One Planet

Bonbios odlingscontainer utanför IKEA varuhuset i Kaarst, Tyskland.

Bonbio presenterar cirkulär odling på IKEA:s hållbarhetsdagar –  One Home, One Planet i Kaarst, Tyskland.

Över 200 hållbarhetsledare, entreprenörer och inspiratörer gästade IKEA:s hållbarhetsdagar i Kaarst, 3-4 april. Inom ramen för cirkularitet presenterades samarbetet mellan Bonbio och IKEA i Sverige som avser cirkulär containerodling utanför varuhusen. Gästerna bjöds på en näringsrik lunch med nyskördad sallad.

One Home, One Planet Days är IKEA:s årliga hållbarhetsevent, en global samling kring innovation, entreprenörskap och initiativ med kraft att driva omställningen till en mer hållbar värld och framtid. Värd för eventet stod varuhuset i Kaarst, Tyskland som öppnades 2017 och är det första IKEA varuhuset med tydlig hållbarhetsprägel.

Bland talarna fanns Christiana Figueres, FN:s före detta klimatchef och ledare för Parisavtalet, Filippo Grandi, flyktningskommissarie, chef för UNHCR och Bertrand Piccard, visionären bakom Solar Impulse och världens första jorden-runt resa i ett solcellsdrivet flygplan.

Genom föreläsningar, workshops och samtal närmar deltagarna sig hållbarhetsfrågor från en mängd olika branscher, sektorer, geografier och discipliner med ambitionen att aktivt katalysera lösningar och initiativ med positiv inverkan för människan och planeten.

Över 200 hållbarhetsledare, entreprenörer och inspiratörer deltog på IKEA:s årliga hållbarhetsevent.

Då livsmedel svarar för en stor del av världens koldioxidutsläpp behöver vi hitta nya lösningar på hur vi kan odla mat på ett mer hållbart sätt. Bonbio presenterade cirkulär odling i högteknologiska containrar som en del i omställningen till närodlad, hållbar matproduktion.

Stort intresse för cirkulär odling som ett sätt att minska koldioxidutsläppen från livsmedel.

Bonbios odlingscontainer placerades utanför varuhuset i Kaarst och lockade både konferensdeltagare och varuhusbesökare till samtal om återvinning av organiskt avfall, odling och cirkularitet. Gästerna bjöds sedan på en näringsrik lunch med nyskördad sallad från containern.

Gästerna bjuds på näringsrik lunch med nyskördad sallad från Bonbios odlingscontainer utanför varuhuset.