Är Bonbio Greens ekologiska?

För att få certifieras som ekologisk måste grödornas odlingsprocess och hantering uppfylla vissa kriterier, bl.a. att grödorna ska odlas i jord. Bonbios cirkulära odling sker hydroponiskt, med vatten och växtnäring istället för jord och kan därmed inte certifieras som ekologiska. Grödorna är däremot obesprutade, närodlade och framtagna på ett cirkulärt sätt genom återvinning och förädling av matavfall och annat organiskt avfall till växtnäring. All odling drivs dessutom med förnybar energi.