Är Bonbios växtnäring ekologisk?

Vår växtnäring är i dagsläget inte ekologisk men vi arbetar för att få den kvalitetsmärkt. Vi tittar också på att eventuellt ta fram vår egen märkning för att göra vår cirkulärt producerade växtnäring rättvis på marknaden. Om den ekologiska växtnäringen som idag finns på marknaden är 1.0 då är Bonbios cirkulärt producerade växtnäring 2.0.