Återvinns allt i Bonbios odlingsprocess?

Vi återanvänder och återvinner allt så gott vi kan och jobbar på att hitta lösningar för de delar som idag inte återanvänds eller återvinns. T.ex. tittar vi på hur vi kan ta tillvara på den lilla mängd vatten som släpps ut från odlingen genom ytterligare rening och t.ex. utomhusodling av större växter. Vi arbetar också mot att i framtiden möjliggöra att ta tillvara på den värme som släpps ut från odlingen. I övrigt så återanvänds allt organiskt material genom att samlas in och behandlas i en biogasanläggning för att åter igen bli till ny växtnäring som kan driva upp nya smakrika grödor.