Finns det några nackdelar att odla i odlingscontainrar vs. konventionell odling?

Även om fördelarna är många med att odla i slutna vertikala och hydroponiska system så finns det såklart vissa delar som behöver utvecklas och tas hänsyn till. För att växter ska utvecklas behöver de tillräckligt med ljus, tillräckligt länge per dag. Då odlingscontainern inte släpper igenom något dagsljus innebär det därmed att all energi måste tillföras och det gör vi med LED-belysning. Då växter använder mycket ljus är en nackdel då att det går åt mycket energi per odlingscontainer. Bonbio använder dock endast förnybar energi.