Hur lång tid tar det att odla en gröda?

Hydroponisk odling tillåter grödor att växa klart på betydligt kortare tid än vid odling i jord, eftersom odlingsmiljön kan optimeras när det gäller växtnäring, tillgång på syre, koldioxid, temperatur och luftfuktighet. Det kan handla om upp till 30-50 procent kortare odlingstid än vid konventionell odling i jord.