Hur mycket vatten används i hydroponisk vertikal odling jämfört med konventionell odling?

Bonbios odling sker i odlingscontainrar som är slutna system där vatten cirkulerar och återanvänds. Inget försvinner ut genom vädringsluckor som i traditionella växthus. Detta gör att det används ca 90 procent mindre vatten än vid traditionell odling.