Hur stor blir produktionen?

Produktionen varierar mycket beroende på vad som odlas men i snitt har en odlingscontainer kapacitet att producera mellan 10-18 kg/dag beroende på gröda.