Vad är Bonbio Greens?

Bonbio Greens är sallat, örter och annat bladgrönt som vi odlar cirkulärt med hjälp av vår egenproducerade organiska växtnäring som är framtagen och förädlad utifrån matavfall och annat organiskt avfall. Odlingen sker vertikalt och hydroponiskt i våra högteknologiska odlingscontainrar som kontrolleras av hortonomer. Bonbio Greens växer utan att förbruka enorma mängder vatten, utarma vår bördiga jord eller behöva transporteras jorden över för att mätta våra magar.