Vad är Bonbio Nutrients?

Bonbio Nutrients är vår organiska växtnäring som vi producerar genom återvinning av matavfall och annat organiskt avfall. Detta är kärnan i cirkulär odling och grunden för att revolutionera den konventionella odlingen.

Mat och annat organiskt avfall från bl.a livsmedelsbutiker, restauranger, storkök och hushåll återvinns och tas emot på Bonbios systerföretag, Bionds, biogasanläggningar. I första hand produceras biogas som används som drivmedel i stadstrafiken och transportsektorn. I framställningen av biogas tar Bonbio tillvara på den näringsrika restprodukt som blir över i processen och förädlar den till organisk flytande växtnäring – Bonbio Nutrients. Växtnäringen utgör sedan grunden till att driva upp nya grödor – Bonbio Greens. Därmed sluts kretsloppet i den cirkulära odlingen.

Bonbio Nutrients kan användas både för hemmaodling och för storskalig produktion av växter och grönt.