Vad är cirkulär ekonomi?

En cirkulär ekonomi innebär att material återvinns eller återanvänds om och om igen. Det är en grundsten för hållbar utveckling och motsatsen till dagens sätt att producera och konsumera varor. I en linjär ekonomi utvinns material för att tillverka produkter som sedan slängs eller bränns upp. I en cirkulär ekonomi kan vi människor spara på jordens resurser, samtidigt som vi minskar vårt avfall. (Källa: Naturskyddsföreningen)