Vad är cirkulär odling?

Bonbios cirkulära odling innebär att vi tar hand om matavfall/organiskt avfall och förädlar det till organisk växtnäring i biogasanläggningar. Den organiska växtnäringen använder vi sedan för att odla upp nya grödor.

Matavfall och annat organiskt avfall från bl.a livsmedelsbutiker, restauranger, storkök och hushåll återvinns och tas emot på biogasanläggningar som drivs av Bonbios systerföretag, Biond. I första hand produceras biogas som används som drivmedel i stadstrafiken och transportsektorn. I framställningen av biogas tar Bonbio tillvara på den näringsrika restprodukt som blir över i processen och förädlar den till organisk flytande växtnäring – Bonbio Nutrients. Växtnäringen utgör sedan grunden till att driva upp nya grödor – Bonbio Greens. Därmed sluts kretsloppet i den cirkulära odlingen.