Vad är en odlingscontainer?

Det är en teknisk lösning som gör det enklare att odla grödor och växter yteffektivt, oftast i stadsmiljö (s.k. cirkulär stadsodling). Odlingscontainern är en högteknologisk odlingsmiljö i en fyrtiofots (cirka 13 m lång) container som ger närproducerade grödor året runt.

Grödorna odlas vertikalt (dvs. på höjden, för att utnyttja utrymmet och få plats med stora mängder av grödor på en liten yta) och hydroponiskt (dvs. växterna odlas direkt i vatten med Bonbios organiska växtnäring).

Bevattning, ljus och koldioxidhalt styrs på ett effektivt sätt av Bonbios hortonomer för att få bästa möjliga skörd och bästa möjliga smak. Odlingscontainern kan placeras i stort sett var som helst, den tar lite plats och den är också flyttbar. Det enda som behövs är ett ställe att placera den på, samt tillförsel av el och vatten.