Vilka är fördelarna med att odla med Bonbios cirkulära odling vs. konventionell odling?

Tack vare vår cirkulära odling kan vi hushålla med resurserna på ett optimerat sätt:

 • Bonbio och Bonbios systerföretag Biond tar tillvara på matavfall och annat organiskt avfall som blir till biogas och växtnäring
 • Biogasen används i transportsektorn av t.ex. stadsbussar
 • Växtnäringen används sedan till att odla nya grödor
 • Bonbios odling sker vertikalt och hydroponiskt för effektivare användning av viktiga resurser såsom odlingsyta och vatten.
 • Vattenförbrukningen är 90% lägre än vid konventionell odling
 • Det behövs ingen jord och inga bekämpningsmedel
 • Odlingen är högteknologisk och styrs av hortonomer som optimerar kvalitet och produktion
 • Odlingscontainrar möjliggör odling nära kundernas verksamhet (t.ex. livsmedelsbutiker eller restauranger) och nära slutkonsument, vilket innebär ett minskat behov av långa transporter
 • Kunderna kan bli helt självförsörjande på sallat, örter och bladgrönt året runt
 • Grödorna är närodlade, obesprutade och färska
 • Odlingen drivs med förnybar energi