Vad är hydroponisk odling?

Hydroponisk odling är att odla med vatten och växtnäring istället för jord. Våra hortonomer ser till att växterna och växternas rötter får allt det syre och den växtnäring som de behöver. Dessutom kan vi undvika olika växtsjukdomar som annars sprids i jorden och som kräver energikrävande och/eller kemikaliebaserad bekämpning.

Hydroponisk odling betyder att ingen jord behövs eller att jorden i krukor kan ersättas med något annat, t.ex. hampafröskal från fibertillverkning eller restprodukter från skogsindustrin. Det gör att mark som annars skulle använts till intensiv odling av t.ex. sallad och kryddor kan användas för att återskapa hög biologisk mångfald av fleråriga växter och levande jord i naturen. I dagens samhälle då bördig jord är en bristvara anses hydroponisk odling vara framtiden för hållbar odling och ett effektivt sätt att odla.