Vad är skillnaden mellan organisk växtnäring och mineralbaserad växtnäring?

Organiska gödselmedel är naturliga produkter som har sitt ursprung från levande växter eller djur, t.ex. kompost, stallgödsel och hönsgödsel. Organiska gödselmedel kan också förädlas fram ur olika restprodukter som blir över vid tillverkning av t.ex. öl, matolja och biogas.

Mineralgödsel framställs industriellt genom energikrävande processer som bidrar till växthusgaser och klimatförändringar. De kan även framställas genom gruvdrift.

De organiska gödslingsmedlen har en positiv effekt på djur- och bakterielivet i marken och har i regel en längre verkan än ett minderalbaserat gödsel. Det senare beror på att näringsämnena som kommer från organisk gödning binds hårdare i jorden.