Vad är vertikal odling?

Vid vertikal odling sker odlingen på höjden i flera våningar, så att den odlingsbara ytan maximeras. Det krävs mindre landyta, vilket gör odlingsmetoden särskild lämplig i städer. Genom att odla närmare slutkonsumenten, minskar behovet av transporter och konsumenterna kan erbjudas helt nyskördade grödor.

Bonbio använder idag en odlingscontainer på 30 kvadratmeter, vilket motsvarar en konventionell odlingsyta på ca 80 kvadratmeter tack vare att odlingen är vertikal, dvs. på höjden i fyra våningar. Varje våning har 45 rännor och varje ränna har plats för 20 korgar, som grödorna växer i.

Vi undersöker även möjligheterna för att realisera en storskalig hydroponisk vertikal odlingsanläggning, som kan förse större verksamheter med hållbart närproducerade bladgrönt och örter.