Vad erbjuder Bonbio och till vem?

Bonbio erbjuder ett koncept för cirkulär odling av grödor och växter där vi minskar klimateffekterna av livsmedelshantering genom att ta hand om och behandla matavfall och annat organiskt avfall för att sedan förädla det till organisk växtnäring. Den organiska växtnäringen använder vi sedan till att odla upp nya grödor – Bonbio Greens. Därmed sluts kretsloppet i den cirkulära odlingen.

Bonbios lösning passar alla som vill minska klimateffekterna av eget matsvinn och ta tillvara på sitt organiska avfall samtidigt som de vill producera egna råvaror hållbart. Lösningen passar särskilt väl för livsmedelsbutiker, restauranger och storkök som vill använda eller sälja närproducerade grödor odlade på eget matavfall och annat organiskt avfall.

Kärnan i vår cirkulära odling är den organiska växtnäringen – Bonbio Nutrients – som Bonbio förädlar från matavfall och annat organiskt avfall. Växtnäringen är ett resultat av flera års forskning och utveckling och produceras i en av Sveriges största biogasanläggningar som drivs av Bonbios systerföretag, Biond. Bonbio Nutrients kan användas både för hemmaodling och för storskalig produktion av växter och grönt.