Vad kan odlas i Bonbios odlingscontainer?

Bonbio kan odla många olika typer av växter; både för förtäring och för prydnad. Vi har dock valt att fokusera vår odling i första hand på bladgrönsaker och kryddväxter. Det finns ett en stor efterfrågan på marknaden idag att ta fram mer näringsrika och hållbart producerade ätbara grödor.