Var kan jag köpa Bonbio Nutrients?

På sikt kommer Bonbio Nutrients att finnas i en detalj- och trädgårdshandel nära dig eller för online beställning på vår webb. Under tiden hjälper vi livsmedelsbutiker, restauranger eller storkök att minska klimateffekterna av livsmedelshanteringen genom att odla grödor cirkulärt på växtnäringen som framställs av eget matavfall och annat organiskt avfall.