Vem äger Bonbio?

Bonbio ingår i OX2 koncernen som även har verksamhet inom storskalig vindkraft, decentraliserade energilösningar och biogasproduktion. Genom att öka tillgången på förnybar energi och förbättra återvinningen av organiskt avfall driver Bonbio och OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och cirkulär ekonomi.