Vem äger Bonbio?

Bonbio ingår i Peas Industries som även har verksamhet inom storskalig vindkraft, decentraliserade energilösningar och biogasproduktion. Genom att öka tillgången på förnybar energi och förbättra återvinningen av organiskt avfall driver Bonbio och Peas Industries omställningen mot en förnybar energisektor och cirkulär ekonomi.