Vilka är Bonbio?

Bonbio är en helhetsleverantör inom cirkulär odling och produktion av grödor. Vi ser positivt på framtiden och tror att forskning och innovation kommer att göra miljö, företag och människor gladare.

Vi erbjuder attraktiva lösningar och produkter till företag och konsumenter som liksom vi vill skapa en mer hållbar livsmedelskedja och minska klimateffekterna.

Bonbio har utvecklat ett eget unikt koncept för cirkulär odling där vi tar hand om matsvinn och matavfall och förädlar det till organisk växtnäring –  Bonbio Nutrients. Växtnäringen använder vi sedan till att odla upp olika slags grödor –  Bonbio Greens – i odlingscontainrar som med fördel kan placeras i direkt anslutning till kundernas verksamhet och nära slutkonsument. Därmed sluts kretsloppet i den cirkulära odlingen.