VI SKAPAR FRAMTIDENS BIOEKONOMI

Bonbio fokuserar på innovation och forskning inom cirkulära lösningar och bioekonomi, med syfte att optimera ekosystemtjänsternas värde. Vi hittar lösningar inom livsmedel, odling och företagande som ger vinster både för företag och planet. 

REGENERATIVE AGTECH

Valen vi gör är viktiga. Livsmedelsproduktionen och konsumtionen påverkar miljön, klimatet och människors hälsa. Samtidigt ökar den globala befolkningen, vilket i sin tur ökar efterfrågan på större mängder mat och mat med bättre näringsinnehåll. Näringsämnen återvinns inte på ett optimalt sätt och den cirkulära ekonomin ligger efter i utveckling.

När vi tillämpar Regenerativ Agtech (regenerativ jordbruksteknik) handlar det om att använda tekniker och tillvägagångssätt för att göra medvetna val som sätter hållbarhet, miljövänlighet och långsiktigt brukande av jordens resurser i framkant.

Bonbios hortonomer sköter odlingarna
Bonbio odlar för framtiden

FORSKNING OCH UTVECKLING

Genom vårt arbete har vi lyckats skapa ett cirkulärt kretslopp där vi för tillbaka näringen från avfall in i livsmedelskedjan.

Vi har utvecklat vår cirkulära växtnäring och tittar vidare på hur vi kan utveckla växtsubstrat för att ersätta de energikrävande och/eller icke förnybara konventionella substraten som finns på marknaden idag, som perlit, stenull och torv.

Framöver kommer vi att fortsätta utforska hållbart producerade proteiner, alger och andra livsmedel med hög näringstäthet.