CIRKULÄR HÖGTEKNOLOGISK ODLING

Bonbio är med och skapar framtidens odling. Vi lämnar inget åt slumpen utan jobbar med datadrivna beslut och högteknologisk odlingsteknik för att producera smakrika och hållbara bladgrönsaker.

ODLING DÄR DU ÄR

Vi erbjuder ett koncept inom stadsodling där vi möjliggör cirkulär ekonomi och fantastiska bladgrönsaker. Lösningen passar alla som vill minska klimateffekterna och ta vara på sitt organiska avfall och samtidigt producera egna råvaror hållbart.

Vi erbjuder bland annat:

  • en skräddarsydd helhetslösning 
  • fullständig operationell drift av odlingslösningen
  • all utrustning och insatsråvaror
  • dagsfärska bladgrönsaker året om
  • vår samlade kunskap inom cirkulär ekonomi och odling
  • undervisningstimmar, visningar, presentationer m.m.

 

Bonbio odlar nära dig
Datadriven odlingsteknik

DATADRIVEN ODLINGSTEKNIK

Med hjälp av vertikala, hydroponiska odlingssystem odlar Bonbio färska bladgrönsaker, 365 dagar om året.

I Bonbios unika odlingssystem är datadrivna beslut nyckeln till att vi lyckas leverera perfekta bladgrönsaker varje dag.  

Produktionen är semi-automatiserad och ständigt optimerad av Bonbios hortonomer. Sensorer kontrollerar olika klimatparametrar, allt från hur långa dagarna ska vara till hur många procent luftfuktighet som är bäst för att säkra hög produktion och kvalitet.

Cirkulär produktion

Cirkulär produktion

Bonbios bladgrönsaker odlas på vår egenproducerade organiska växtnäring framtagen på matavfall och annat organiskt avfall.

Vatten i kretslopp i den hydroponiska odlingen

95% mindre vattenförbrukning

Vatten är en bristvara. Tack vare att vi odlar i containrar som är slutna system återanvänds vattnet och inget försvinner ut genom vädringsluckor som i traditionella växthus.

Vi sår och skördar varje dag året om

Inga bekämpningsmedel

Att odla hållbart är godare också. Eftersom vi inte använder några kemikalier under odlingen växer plantorna upp så som det var tänkt från början. Smakrika och friska. Bonbio ställer höga krav på näringsinnehållet i samtliga våra grödor.

Lämnar jorden i fred

Den bördiga jorden på vår planet är en bristvara. Bonbio använder sig av en teknik som gör att vi både får fram smak- och näringsrika grödor utan att behöva odla i bördig jord. Plantan slår rot i en näringslösning som cirkulerar mellan plantorna.

Lokalproducerat

Bonbio odlar vertikalt hydroponiskt – vilket ger oss fördelar för att kunna odla lokalt och stadsnära. Kortare transporter betyder fräschare grödor och mindre CO2 utsläpp.

Det växer i Bonbios containrar

Sommar året runt

Inom vertikal hydroponisk odling bestämmer vi vad det är för tid på dygnet och vilken årstid det är tack vare att energin kommer från LED-belysning och inte solen. Det gör att vi kan producera mycket fler plantor än vid konventionell odling.

IKEA Cirkulär sallad

Salladen odlas i containrar utanför varuhusen i Malmö och Helsingborg. Växtnäringen utvinns från organiskt avfall, bl a matavfall från IKEAs restauranger.

BONBIO X IKEA

Bonbio och IKEA ingick mot slutet av 2018 ett samarbete gällande ett årslångt pilotprojekt. IKEA ville undersöka möjligheten att göra sina varuhusrestauranger självförsörjande på sallat samt att i så hög grad som möjligt återvinna matavfallet de genererade. 

Pilotprojektet innebar att Bonbio tog emot regionalt matavfall på Bionds (Bonbios systerföretag) anläggning utanför Helsingborg, och förädlade detta till sin egen organiska växtnäring. Näringen användes sedan för att odla nya grödor i två odlingscontainrar som stod uppställda i direkt anslutning till varuhusens entréer i Helsingborg och Malmö. 

Bonbios odlare bedrev sedan daglig sådd, skörd och leverans av livsmedlet till IKEA och uppskattad mängd sallat levererad per dag uppnådde cirka 18 kg per container.  

För Bonbio innebar samarbetet en möjlighet att optimera, digitalisera och kontinuerligt testa sina processer för att möjliggöra en så kvalitativ produktionscykel som möjligt. 

BONBIO X H22

H22 – A Smarter City är Helsingborgs stads stora satsning på innovation och hållbar stadsutveckling. Bonbio är delaktiga som experter inom cirkulär stadsodling och bidrar med kunskap och erfarenhet inom odlingstekniker för framtiden, där man ska komma att försörja fler människor med livsmedel än någonsin förut, och samtidigt inte nyttja och förbruka jordens alla resurser. 

Genom att förse samhällen med cirkulära närproducerade grödor kan såväl klimatpåverkan som matsvinnet minska.