Om Bonbio

Vi på Bonbio har alla en sak gemensamt. Vi ser positivt på framtiden och tror att forskning och innovation kommer göra miljö, företag och människor gladare. Vår ambition är att hitta lösningar där en hållbar livsmedelsproduktion alltid ska visa sig vara mer lönsam än motsatsen.

Matsvinn - en global utmaning

Det globala matsvinnet är världens tredje största utsläppare av växthusgaser efter Kina och USA. Den mat som globalt förfars och slängs skulle kunna föda tre miljarder människor. Endast i Sverige slänger vi 1,5 miljoner ton matavfall varje år.

Matavfall och matsvinn ska förebyggas och minskas längs hela livsmedelskedjan. För den mat och annat organiskt avfall som inte kan finna avsättning är återvinning viktigt.

Med vår cirkulära odlingsprocess bidrar Bonbio till att ta tillvara på det oundvikliga matavfallet på ett hållbart sätt.

Bonbio återvinner matavfall och matsvinn och förädlar det till organisk växtnäring.

Matavfall förädlas till biogas och organisk växtnäring på biogasanläggningen i Helsingborg.

Från organiskt avfall till nya grödor

Bonbio är en helhetsleverantör inom cirkulär odling och produktion av grödor. Det som gör vårt koncept unikt är att vi tar hand om hela värdekedjan - från matavfall och annat organiskt avfall till nya grödor.

Vi har utvecklat ett eget koncept för cirkulär odling där vi tar hand om matsvinn och matavfall och förädlar det till organisk växtnäring - Bonbio Nutrients.

Växtnäringen använder vi sedan till att odla upp olika slags grödor - Bonbio Greens - i högteknologiska odlingscontainrar som med fördel kan placeras i direkt anslutning till kundernas verksamhet och nära slutkonsument. Därmed sluts kretsloppet i den cirkulära odlingen.

Ett dotterbolag till Peas Industries

Bonbio ingår i Peas Industries som även har verksamhet inom storskalig vindkraft, decentraliserade energilösningar och biogasproduktion. Genom att öka tillgången på förnybar energi och förbättra återvinningen av organiskt avfall driver Bonbio och Peas Industries omställningen mot en förnybar energisektor och cirkulär ekonomi.