Pressrelease: Bonbio samarbetar med Helsingborgs Stad & H22

Bonbio inleder ett samarbete med Helsingborg stad kring cirkulär stadsodling. H22 – A Smarter City är Helsingborgs stads stora satsning på innovation och hållbar stadsutveckling. Bonbios roll i samarbetet är att bidra med expertis inom cirkulär stadsodling. Genom att förse stadens verksamheter med cirkulära närproducerade grödor kan såväl klimatpåverkan som matsvinnet minska.

 

 

 

– Matproduktionen i framtiden måste ske närmare konsumenterna, där också avfallet uppstår, för att undvika långa transporter och matsvinn. Vi behöver producera grödor på ett mer hållbart sätt och ställa om till en cirkulär ekonomi. Vår vision i det här projektet är att fram till 2022 förse en stor del av stadens verksamheter med sallat, örter och bladgrönt med så litet klimatavtryck som är möjligt, säger Fredrik Olrog, vd, Bonbio.

Bonbio odlar grödor i högteknologiska containrar som kan placeras i direkt anslutning till verksamheten. Det ger färska, närodlade och obesprutade grödor året runt, oberoende av väder och årstider. I den cirkulära odlingsprocessen används en flytande växtnäring som utvinns från organiskt avfall, exempelvis matavfall från restauranger, livsmedelsbutiker, storkök och hushåll. Produktionen av Bonbios växtnäring sker på företagets anläggning i Helsingborg.

Sara Sigurdson, Hortonom
Sara Sigurdson, en av Bonbios hortonomer, bär ett tråg redo att skördas

Bonbios sallat kräver 90% mindre vattenförbrukning än i traditionell odling. En odlingscontainer på 30 kvadratmeter motsvarar en konventionell odlingsyta på ca 80 kvadratmeter tack vare att odlingen är vertikal, dvs på höjden i olika våningsplan. Odlingen är även hydroponisk, vilket betyder att ingen jord behövs eftersom grödorna får växtnäring via vatten som cirkuleras. Det gör att vattenförbrukningen är 90 procent mindre jämfört med konventionell odling.

Bonbios hortonomer säkrar att alla viktiga parametrar som behövs för att grödorna ska växa optimalt är tillgodosedda, till exempel temperatur, ljus, vatten, näring och koldioxidhalt.

– Jag är glad att vi idag kan presentera en lista med så många ledande företag och organisationer som stadens samarbetspartners i arbetet med stadsmässan H22. Vi ska tillsammans hitta nya lösningar för hur vi kan bygga smarta och hållbara städer, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

H22 - A smarter City
H22 är ett initiativ från Helsingborgs Stad

Bonbio har sedan tidigare även ett samarbete med IKEA kring sallatsodling utanför varuhusen i Helsingborg och Malmö. Sallaten skördas dagligen och serveras i varuhusens restauranger.

För mer information kontakta:

Fredrik Olrog, vd Bonbio, mobil 073-656 65 75 eller mail fredrik.olrog@bonbio.com

Fakta H22

H22 – A Smarter City är Helsingborgs stads stora satsning på innovation och hållbar stadsutveckling. Satsningen manifesteras med en internationell stadsmässa 2022 som ska visa upp och utforska framtidens lösningar för livet i staden.

Helsingborg har en stolt tradition av att arrangera stora mässor. 1955 kom en miljonpublik till hantverks- och designmässan H55. 1999 blev H99 föregångare till en rad andra bomässor i landet. Med H22 tar Helsingborg nästa steg på resan och fokuserar på en fråga som är av allt större vikt: En smartare och mer hållbar stad.

Läs mer om H22 här.

OM BONBIO:
Bonbio är en helhetsleverantör inom cirkulär odling och produktion av grödor. Bolaget erbjuder lösningar och produkter till företag och konsumenter som liksom Bonbio vill skapa en mer hållbar livsmedelskedja med minskad klimatpåverkan. 

Bonbio har utvecklat ett unikt koncept för cirkulär odling där matavfall och annat organiskt avfall tas tillvara och förädlas till organisk växtnäring s.k. Bonbio Nutrients. Växtnäringen används sedan till att odla upp olika slags grödor, Bonbio Greens, i odlingscontainrar som med fördel kan placeras i direkt anslutning till kundernas verksamhet och nära slutkonsument. Därmed sluts kretsloppet i den cirkulära odlingen.

Bonbio ingår i Peas Industries  som även har verksamhet inom storskalig vindkraft, decentraliserade energilösningar och biogasproduktion. För mer information besök www.bonbio.com.