Bonbio Greens

Cirkulärt odlade grödor

Bonbio Greens är sallat, örter och annat bladgrönt som våra hortonomer odlar på vår egenproducerade organiska växtnäring framtagen på matavfall och annat organiskt avfall. Vi optimerar vår växtnäring ständigt och vi lär oss hur vi kan odla bättre vertikalt och hydroponiskt.

Grönt ska vara gott! Bonbio Greens är odlade med högt ställda krav på näringsinnehåll och utan några bekämpningsmedel. Odlingen sker lokalt och stadsnära i högteknologiska odlingscontainrar. Tack vare kortare resväg för grödan behöver vi inte skölja produkterna med kemikalier eller specialbehandla dem för kalla och långa transporter.

På sikt kommer Bonbio Greens att finnas i en livsmedelsbutik nära dig eller för online beställning på vår webb. Under tiden hjälper vi livsmedelsbutiker, restauranger eller storkök att minska klimateffekterna av livsmedelshanteringen genom att odla grödor cirkulärt på växtnäringen som framställs av eget matavfall.

Hydroponisk odling

Hydroponisk odling är att odla med vatten istället för jord. I dagens samhälle då bördig jord är en bristvara anses hydroponisk odling vara ett mycket effektivt sätt att odla på.

Vertikal odling

Vertikal odling sker på höjden i flera våningar, så att den odlingsbara ytan maximeras. Det är ett effektivare sätt att odla i och med att mindre landyta behövs. Vi odlar även närmare urbana miljöer och slutkonsument, vilket minskar transporterna.

Vertikal hydroponisk odling

Bonbio odlar både på höjden och utan jord – vertikal hydroponisk odling. Det här ger oss unika möjligheter som skapar vinster i alla led. Läs mer om fördelarna med vertikal hydroponisk odling nedan!

Vertikal hydroponisk odling

Sommar året runt

Inom vertikal hydroponisk odling bestämmer vi vad det är för tid på dygnet och vilken årstid det är tack vare att energin kommer från LED-belysning och inte solen. Det gör att vi kan producera mycket fler plantor än vid konventionell odling.

Upp till 90% mindre vattenförbrukning

Vatten är en bristvara. Tack vare att vi odlar i containrar som är slutna system återanvänds vattnet och inget försvinner ut genom vädringsluckor som i traditionella växthus.

Inga bekämpningsmedel

Att odla hållbart är godare också. Eftersom vi inte använder några kemikalier under odlingen växer plantorna upp så som det var tänkt från början. Smakrika och friska. Bonbio ställer höga krav på näringsinnehållet i samtliga våra grödor.

Lämnar jorden i fred

Den bördiga jorden på vår planet är en bristvara. Bonbio använder sig av vertikal hydroponisk odling, en teknik som gör att vi både får fram smak- och näringsrika grödor utan att behöva odla i bördig jord. Plantan slår rot i en näringslösning som cirkulerar mellan plantorna. På så sätt optimeras näringsinnehållet och vi spar på den bördiga jorden.

Lokalproducerat

Bonbio odlar vertikalt hydroponiskt – vilket ger oss fördelar för att kunna odla lokalt och stadsnära. Vertikalodling handlar om att just odla på höjden istället för på bredden. Ytan maximeras och det produceras betydligt fler grödor än vid traditionell odling. Kombinationen av att vi yteffektiviserar och odlar hydroponiskt, dvs. plantorna står i näringslösning istället för jord, gör att grönsakerna produceras närmare slutkonsument. Kortare transporter betyder fräschare grödor och mindre CO2 utsläpp.

Nyfiken på mer?

Ta kontakt med oss