Bonbio Nutrients

Bonbio Nutrients är vår organiska växtnäring som vi producerar genom återvinning av matavfall och annat organiskt avfall. Detta är kärnan i cirkulär odling och grunden för att revolutionera den konventionella odlingen.

Skillnad på växtnäring

Skillnaden på organisk och mineralbaserad växtnäring är bland annat att den organiska fungerar som jordförbättrare medan den mineralbaserade näringen tas upp av plantan direkt och hoppar över att ta hand om jorden. Används mineralbaserad växtnäring är risken att jorden utarmas på näring.

Organisk växtnäring

Mineralbaserad växtnäring

Biologiskt framställd

Ofta en restprodukt från olika typer av kompostering

Industriellt framställd genom energikrävande processer

Jordförbättrare

Gynnar jordens mikrobiella liv

Näringsämnena går direkt på plantan via salter

Hydroponisk odling

Vår organiska växtnäring utvecklas för att vara optimal för hydroponisk odling. Den kan användas både småskaligt hemma hos hobbyodlare och samtidigt storskaligt hos professionella vertikalodlare. Självklart fungerar vår växtnäring även för konventionell odling, t. ex. tomater eller blommor i kruka.

Håll utkik efter Bonbio Nutrients

På sikt kommer Bonbio Nutrients att finnas i en detalj- och trädgårdshandel nära dig eller för online beställning på vår webb. Under tiden hjälper vi livsmedelsbutiker, restauranger eller storkök att minska klimateffekterna av livsmedelshanteringen genom att odla grödor cirkulärt på växtnäringen som framställs av eget matavfall.

Intresserad av
cirkulär odling?

Ta kontakt med oss