Från svinn till win!

Bonbio har utvecklat ett eget koncept för cirkulär odling som hjälper företag och konsumenter att minska klimateffekterna av livsmedelshantering och matsvinn. Vi möjliggör cirkulär ekonomi för våra kunder och tar fram produkter som älskas av både dig och denna planet.

Cirkulär odling

I vår cirkulära odling återvinns matavfall från bl.a. restauranger, livsmedelsbutiker, storkök och hushåll och tas emot på en av våra biogasanläggningar.

I första hand produceras biogas som används som drivmedel i stadstrafiken och transportsektorn. I framställningen av biogas tar Bonbio tillvara på den näringsrika restprodukt som blir över i processen och förädlar den till organisk flytande växtnäring – Bonbio Nutrients. Växtnäringen utgör sedan grunden till att driva upp nya grödor – Bonbio Greens. Därmed sluts kretsloppet i den cirkulära odlingen.

De nya grödorna odlas året runt i en högteknologisk odlingsanläggning placerad där det passar kunden.

Odling av cirkulära grödor sker i högteknologiska containrar.

Bonbios cirkulära odling

  • Matavfall och annat organiskt avfall blir till organisk växtnäring som används för att odla nya grödor
  • Odlingen sker i odlingscontainer, vertikalt och hydroponiskt för effektivare användning av viktiga resurser såsom odlingsyta och vatten
  • Odlingen bevakas och optimeras av våra hortonomer och utbildade odlare
  • Vi slipper långa transporter genom att vi odlar nära kundens verksamhet (t.ex. en livsmedelsbutik eller restaurang)
  • Upp till 90% lägre vattenförbrukning jämfört med konventionell odling
  • Inga bekämpningsmedel
  • Kunderna kan bli självförsörjande på sallat, örter och bladgrönt året runt
  • Odlingen sker med förnybar energi

Från återvinning till odling

Bonbios lösning passar alla som vill minska klimateffekterna av eget matsvinn och ta vara på sitt organiska avfall samtidigt som de vill producera egna råvaror hållbart.

Lösningen passar särskilt väl för livsmedelsbutiker, restauranger och storkök som vill använda eller sälja närproducerade grödor odlade på eget matavfall och annat organiskt avfall.

I konceptet ingår all vår samlade kunskap inom cirkulär ekonomi och odling.  Vi erbjuder praktisk hjälp och optimering av odlingen med hjälp av en dedikerad hortonom samt all utrustning till vertikal hydroponisk odling av nya grödor.

Det tar ungefär 6 månader från första möte till dess att första plantan är odlad, beroende på anläggningens storlek.

Intresserad av
cirkulär odling?

Ta kontakt med oss