Bonbio x Helsingborgs Stad

Bonbio inleder ett samarbete med Helsingborg stad kring cirkulär stadsodling. H22 – A Smarter City är Helsingborgs stads stora satsning på innovation och hållbar stadsutveckling. Bonbios roll i samarbetet är att bidra med expertis inom cirkulär stadsodling. Genom att förse stadens verksamheter med cirkulära närproducerade grödor kan såväl klimatpåverkan som matsvinnet minska.

H22 – A Smarter City är Helsingborgs stads stora satsning på innovation och hållbar stadsutveckling. Satsningen manifesteras med en internationell stadsmässa 2022 som ska visa upp och utforska framtidens lösningar för livet i staden.

– Jag är glad att vi idag kan presentera en lista med så många ledande företag och organisationer som stadens samarbetspartners i arbetet med stadsmässan H22. Vi ska tillsammans hitta nya lösningar för hur vi kan bygga smarta och hållbara städer, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Cirkulär odling i siffror

18
kilo

Upp till 18 kg sallat produceras varje dag i en odlingscontainer beroende på sort.

5
ton

Upp till 5 ton sallat produceras årligen i en odlingscontainer.

90
procent

Upp till 90 procent lägre vattenförbrukning jämfört med konventionell odling.

Intresserad av
cirkulär odling?

Ta kontakt med oss