Två nya containrar anländer i Helsingborg

Två nya odlingscontainrar är på plats

Två nya containrar anländer till vår anläggning i Helsingborg.

Bonbio växer nästan lika snabbt som våra bladgrönsaker gör! Två nya containrar flyttar in på vår anläggning i Helsingborg.

Bonbio har utvecklat ett eget unikt koncept för cirkulär odling där vi tar hand om matsvinn och matavfall och förädlar det till organisk växtnäring – Bonbio Nutrients.

Växtnäringen använder vi sedan till att odla upp olika slags grödor – Bonbio Greens – i odlingscontainrar som med fördel kan placeras i direkt anslutning till kundernas verksamhet och nära slutkonsument. Därmed sluts kretsloppet i den cirkulära odlingen.

Vi ser att det finns ett stort intresse för cirkulär odling hos företag och konsumenter som efterfrågar grödor som växer utan att förbruka enorma mängder vatten, utarma vår bördiga jord eller behöva transporteras jorden över för att mätta våra magar.

För att möta den stora efterfrågan har två nya odlingscontainrar beställts till vår anläggning i Helsingborg. Den cirkulära odlingen kan börja!